Targi Usług dla Biznesu odbywają się w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań.

Cały program i formularz rejestracyjny częsci warsztatowej targów znajduje się na stronie DPP.

PROGRAM 7 MAJA 2014 - ZAJRZYJ

PROGRRAM 8 MAJA 2014 - ZAJRZYJ

Załączniki


STOISKA KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ

Wielkopolska Platforma Innowacyjna - stoisko siedmiu publicznych uczelni wyższych z Poznania oraz czterech instytutów badawczych, które z inicjatywy Miasta Poznania wspólnie gromadzą informacje o usługach pomiarowych i pracach badawczych dla  biznesu  na ogólnodostępnej stronie internetowej: www.wpi.poznan.pl.  Powołany na każdej uczelni i w instytutach naukowych promotor przedsiębiorczości akademickiej odpowie na zapotrzebowanie  techniczne, technologiczne i organizacyjne firmy a obecny na stoisku pracownik Ośrodka Informacji Patentowej PP udzieli konsultacji w temacie własności przemysłowej.

Katedra Meblarstwa UP w Poznaniu poprzez swoje zaplecze techniczne (m.in. Laboratorium Badania Mebli, Pracownia Badań Materiałowych), doświadczony zespół ekspertów z dziedziny konstrukcji i technologii mebli oferuje usługi doradcze,  transfer wiedzy a także inne możliwości współpracy z przemysłem.

Wystawa prac studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ekspozycja prezentuje potencjał studentów Katedr Mebla i Designu w kontekście współpracy z potencjalnymi producentami. Wystawa kierowana jest również do kandydatów na studia, na kierunkach Projektowanie Mebla oraz Wzornictwo. Eksponowane realizacje to projekty semestralne oraz dyplomowe.


JAKIE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STOISKU MIASTA POZNAŃ?

www.poznan.pl

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

ul. Matejki 50, 60-770 Poznań - Call Center 61 646 33 44

Realizuje szereg programów w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz udziela kompleksowej informacji w zakresie zakładania działalności gospodarczej, dostępnych programów i form wsparcia dla MSP.

Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą za pomocą Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego WDGR.

Współpracuje z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia.

Zajmuje się również rejestracją działalności gospodarczej, a także udzielaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydawaniem licencji na transport drogowy i spedycję.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Biuro Obsługi Klienta ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań,

Call Center 61 646 33 44

Prowadzi sprawy związane m. in. z podatkami i opłatami lokalnymi, np.: podatkiem od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych, podatkiem od środków transportowych, podatkiem rolnym i leśnym, a także opłatą skarbową i targową.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Call Center 61 646 33 44

Zajmuje się sprawną organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Miasta Poznania.

Koordynuje prace serwisów informacyjnych, internetowych i telefonicznych Urzędu. W swojej ofercie posiada również szeroki wachlarz staży dla studentów i absolwentów.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Call Center 61 646 33 44

Dokonuje analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, sporządza prognozy rozwoju Miasta, prowadzi działania w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Miasta, analiz jej realizacji oraz koordynacji prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Inicjuje, prowadzi i koordynuje opracowania studialne związane z problematyką rozwoju Miasta i aglomeracji poznańskiej.

Realizuje kompleksowy program w ramach rozwoju akademickiego Poznania.

Czuwa również nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, Call Center 61 646 33 44

Podejmuje działania mające na celu integrację zawodową i społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozporządza środkami finansowymi dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.