Program KAWKA BIS (2018-2021)

Miejski program Kawka Bis działa od 2018 roku, poniżej przedstawione są wyniki jakie udało się osiągnąć w poprzednich latach:

2018

Złożono 354 wnioski o przyznanie dotacji, 234 zostało pozytywnie zakwalifikowanych do dofinansowania, z czego 43 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 180 rozliczonych umów udzielono łącznie 1 209 756,52 zł dofinansowania.

Zlikwidowano 362 piece opalane węglem i drewnem, zredukowano spalanie 1435,97 ton paliw stałych. 96 pieców zastąpiono ciepłem systemowym, 255 ogrzewaniem gazowym, 11 ogrzewaniem elektrycznym.

Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 11,85 tony pyłów drobnych PM10 i o 0,084 tony benzo (a)pirenu.

2019

Złożono 285 wniosków o przyznanie dotacji, 222 zostały pozytywnie zakwalifikowane do dofinansowania, z czego 32 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 182 rozliczonych umów udzielono łącznie 1 166 906,30 zł dofinansowania.

Zlikwidowano 399 pieców opalanych węglem i drewnem, zredukowano spalanie 1183,52 ton paliw stałych. 102 piece zastąpiono ciepłem systemowym, 287 ogrzewaniem gazowym, 10 ogrzewaniem elektrycznym.

Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 10,051 tony pyłów drobnych PM10 i o 0,00715 tony benzo (a)pirenu.

2020

Złożono 634 wnioski o przyznanie dotacji, 472 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 46 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 426 rozliczonych umów udzielono łącznie 6 871 161,49 zł dofinansowania.

Zlikwidowano 799 pieców opalanych węglem i drewnem, zredukowano spalanie 2743,91 ton paliw stałych. 152 piece zastąpiono ciepłem systemowym, 610 ogrzewaniem gazowym, 18 ogrzewaniem elektrycznym, 8 ogrzewaniem za pomocą pompy ciepła, 4 ogrzewaniem gazowym i elektrycznym, 2 ogrzewaniem elektrycznym przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych, 3 ogrzewaniem gazowym przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych, 2 ogrzewaniem za pomocą pompy ciepła przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 22,694 tony pyłów drobnych PM10 i o 0,01614 tony benzo (a)pirenu.

2021

Złożono 798 wniosków o przyznanie dotacji, 655 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 60 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Przygotowano 654 umowy. Dla 594 rozliczonych umów udzielono łącznie 8 704 693,28 zł dofinansowania.

Zlikwidowano 939 pieców opalanych węglem i drewnem, zredukowano spalanie 3656,01 ton paliw stałych. 40 pieców zastąpiono ciepłem systemowym, 840 ogrzewaniem gazowym, 21 ogrzewaniem elektrycznym, 20 ogrzewaniem za pomocą pompy ciepła, 1 ogrzewaniem gazowym i elektrycznym, 9 ogrzewaniem elektrycznym przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych, 3 ogrzewaniem gazowym przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych, 5 ogrzewaniem za pomocą pompy ciepła przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 30,30 tony pyłów drobnych PM10 i o 0,02153 tony benzo (a)pirenu.