Zarządzanie bezpieczeństwem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa od kilku lat organizuje spotkania z osobami starszymi na temat bezpieczeństwa osobistego. W trakcie szkolenia słuchacze mogą zapoznać się z możliwymi zagrożeniami, poznają także metody przeciwdziałania oraz sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych.

W wyniku opanowania treści tematu słuchacz powinien umieć:

  • zachować się w sytuacji zagrożenia,
  • nie dopuścić do sytuacji sprzyjającej zagrożeniu,
  • poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Wykład na temat najcześciej spotykanych zagrożeń obejmuje omówienie cech osobowych przyciągajacych oszustów, przedstawienie metod działania kieszonkowców, np. w  środkach komunikacji miejskiej. Omawiane są sposoby, którymi posługują się oszuści w  domach, podający się za akwizytorów, pracowników elektrowni, opieki społecznej.

Szkolenie obejmuje też przedstawienie przepisów prawnych dotyczących przemocy w rodzinie, przekroczenia granic obrony koniecznej oraz zasad sporządzania dokumentów prawnych.

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń udziela inspektor Krzysztof Kapitaniuk, tel. 0 61 8785079, 0 694469573, email: krzysztof_kapitaniuk@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej