1. projekt - "Efektywna administracja lokalna. Podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd miasta"

17 maja - 7 lipca 2009 roku zrealizowano pierwszy projekt na rzecz rozwoju Kutaisi, który uzyskał dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów pomocowych w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej.

Uczestnikami stażu w Poznaniu było 9 dyrektorów i wicedyrektorów różnych wydziałów Urzędu Miasta Kutaisi. Zwieńczeniem projektu była wizyta w Poznaniu Mera Kutaisi.