2. projekt - "Lepsza administracja, Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi"

Celem projektu było usprawnienie działań samorządu lokalnego w Kutaisi, przede wszystkim w zakresie współpracy lokalnej administracji z organizacjami pozarządowymi.

Partnerem Miasta Poznania była Fundacja Partnerzy dla Samorządu.

W ramach projektu zrealizowano dwumiesięczny staż w Poznaniu dla sześciu przedstawicieli Kutaisi, od września do październik 2010 roku. W stażu uczestnczyło czterech pracowników Urzędu Miasta w Kutaisi i dwie osoby reprezentujące Local Democracy Agency w Kutaisi. Stażyści szkolili się w zakresie tworzenia projektów i zarządzania nimi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.