3. projekt - "Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość"

- od 3 do 21 kwietnia 2011 w Poznaniu przebywali reprezentanci Miasta Kutaisi biorący udział w projekcie "Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi". Był to trzeci z kolei projekt realizowany przez Urząd Miasta Poznania ze środków Polska Pomoc Rozwojowa MSZ, po raz trzeci Miasto otrzymało całość wnioskowanej kwoty.
W roku 2011 za merytoryczną stronę projektu odpowiadał Wydział Działalności Gospodarczej UMP. Wśród tematów 2-tygodniowego stażu pod opieką ekspertów znajdowały się: współpraca z organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi działającymi na terenie Poznania, udział w Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości, wizyty studyjne w firmach, informacja o projektach i działaniach wspierających przedsiębiorczość akademicką; firmy start-up, spin-off; informacja o systemie i źródłach finansowania nowej działalności gospodarczej, omówienie dostępnych dla przedsiębiorców programów unijnych: WRPO, PROW, Innowacyjna Gospodarka, spotkanie z przedstawicielami innych instytucji finansujących działalność gospodarczą: WARP, Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych.
Trzeci tydzień przeprowadzony przez specjalistów z Fundacji Partnerzy dla Samorządów dotyczył: metodologii tworzenia projektu, wniosku aplikacyjnego dla przedsiębiorcy, metod i narzędzi wyszukiwania aktualnie dostępnych środków dla Gruzinów na projekty związane z  przedsiębiorczością oraz zarządzania projektem.
Wnioskowanie o środki MSZ oraz realizacja projektów odbyło się w ramach podpisanej w lipcu 2009 r. umowy o partnerstwie z miastem Kutaisi i na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Poznania z grudnia 2008 roku w sprawie wsparcia dla Gruzji.

Pokłosiem projektu stały się kolejne projekty - wizyta przedstawicieli Kutaisi w warsztatach przedsiębiorczości akademickiej, projekt wymiany uczniów szkół zawodowych i techników oraz misja gospodarcza poznańskich firm w Kutaisi.