4. projekt - "Zawód a rynek. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych"

Celem projektu było podniesienie jakości edukacji zawodowej w Kutaisi i zainicjowanie współpracy pomiędzy samorządem Kutaisi, szkołami zawodowymi a sektorem prywatnym. Projekt był efektem współpracy Miasta Poznań, Miasta Kutaisi, Szkoły Zawodowej w Kutaisi oraz pięciu poznańskich szkół: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Komunikacji. Jednym z podstawowych założeń projektu było też nawiązanie trwałej współpracy między szkołami zawodowymi Kutaisi i Poznania oraz między szkołami z Kutaisi a poznańskimi firmami.

W ramach projektu zorganizowano przede wszystkim staż w Poznaniu dla grupy 26 nauczycieli i uczniów z Kutaisi, 7-25 maja 2012 roku.Uczestnicy doskonalili kwalifikacje w ramach swoich specjalności zawodowych zarówno w szkołach, jak i w poznańskich firmach prywatnych. Nauczyciele i uczniowie wzięli udział w zajęciach z przedsiębiorczości (nauczyli się między innymi przygotowywać biznesplan, którego celem było zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego).

Podsumowaniem projektu było seminarium w Kutaisi zorganizowane przez urząd miejski i szkołą zawodową w Kutaisi. Na seminarium zaprezentowano dobre praktyki szkolnictwa zawodowego zidentyfikowane w Poznaniu. W seminarium udział wzięli również przedstawiciele sektora prywatnego.