7. projekt - "Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych współfinansowało kolejny projekt realizowany w ramach polsko-gruzińskiej współpracy między miastami partnerskimi. Przyznano 56 grantów, z czego 10 - w tym poznański - zrealizowanych zostało na terenie Gruzji.

Celem programu "polska pomoc" jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju uboższych krajów, borykających się z wewnętrznymi problemami gospodarczymi, politycznymi, demograficznymi, czy środowiskowymi.

Turystyka jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki Gruzji (około 6% udział w PKB, 4,2 mln odwiedzin zagranicznych), a jej potencjał usługowy stanowi solidną podstawę dla podnoszenia jej konkurencyjności. Kutaisi, położone w centralnej Gruzji, jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem tego kraju. Kontynuacja, w nowym projekcie, tematu wsparcia rozwoju lokalnej turystyki jest związana z faktem, że funkcja turystyczna Kutaisi wchodzi w fazę trwałego rozwoju. Działania w projekcie "Jakość w turystyce", ich cele i rezultaty zostały zaplanowane tak, aby w najszerszy i najbardziej efektywny sposób odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy. Poznań posiada duże doświadczenia i wiedzę na tym polu, a ich przekazanie partnerom z Kutaisi przyniesie długofalowy efekt - przyczyni się do zatrzymania większej liczby turystów w mieście i jego okolicach, wzrostu poziomu gospodarczego oraz jakości życia mieszkańców będących ostatecznymi beneficjentami pozytywnych zmian.

Współpraca w zakresie rozwoju turystyki, zapoczątkowana w 2014 r. projektem "Turystyczny magnes" umożliwiła poznanie specyfiki tego sektora w Kutaisi i pozwoliła na zaplanowanie konkretnych rozwiązań naprawczych. Realizacja kolejnych działań może stać się solidną podstawą dalszego wzmacniania jakości usług turystycznych w tym gruzińskim mieście i okolicach.

W ramach projektu pięć osób z informacji turystycznej z Kutaisi doskonaliło przez tydzień swoje umiejętności. Podczas stażu zorganizowanego w dniach 20-26 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty i szkolenia z zakresu obsługi turystów, zarządzania projektem, a także współpracy z instytucjami i organizacjami. Gruzińscy goście wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, realizowanych w Katedrze Turystyki. Była to okazja do spotkania z władzami uczelni, przedstawicielami środowiska naukowego, ale przede wszystkim dyskusji i wymiany doświadczeń ze studentami.

Od 29 czerwca do 3 lipca 2015 r. w Kutaisi zorganizowano warsztaty dla 15 przedstawicieli tamtejszego Urzędu Miasta. Było to drugie działanie realizowane w ramach projektu. Ekspertami prowadzącymi zajęcia byli dr Marcin Olszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Celem warsztatów było doprowadzenie do uzupełnienia treści, tak by internetowa strona Kutaisi stała się wiarygodnym i kompletnym źródłem informacji o atrakcjach miasta i regionu. Pracownicy nauczyli się korzystania z narzędzi dostępnych bez licencji, poznali sposoby wykorzystania wolnego oprogramowania i sposoby efektywnego wykorzystania mediów społecznościowych. Rezultatem warsztatów będzie także zaprojektowanie programu optymalizacji serwisu internetowego miasta Kutaisi pod kątem treści turystycznych i promocyjnych, do wdrożenia przez Miasto Kutaisi.

Uczestnicy projektu opracowali i wydali materiały i publikacje tematyczne, natomiast 13-15 października 2015 roku na Akaki Tsereteli State University w Kutaisi odbyły się wykłady otwarte na temat zintegrowanego zarządzania w turystyce, w których udział wzięło w sumie blisko 230 słuchaczy. Wykłady poprowadzili poznańscy eksperci: dr Marcin Olszewski i dr Piotr Zmyślony z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dr Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Załączniki