Tarcza 6.0. Można składać wnioski o dotacje

Od 19 grudnia mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczenie przyznawane będzie w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0.

We wtorek w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" opublikowano ustawę wprowadzającą szereg nowych form wsparcia dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa branż. Jednym z narzędzi pomocowych tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 są dotacje do wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców.

Wnioski o dotacje należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, w terminie od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

W Poznaniu wypłatę dotacji realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8345 645 lub 61 8345 696, w godz. 8.00-13.00, a także mailowo: tarcza1@poznan.praca.gov.pl, tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

Więcej informacji na temat dotacji w ramach tarczy  6.0 można znaleźć na stronie https://poznan.praca.gov.pl/.

Ponadto ustawa przewiduje także pomoc w zakresie:

  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy (wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 19 grudnia do wojewódzkich urzędów pracy),
  • jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego (wnioski można już składać do ZUS), 
  • zwolnienia ze składek ZUS za listopad 2020 r. (wnioski można już składać do ZUS). 

JZ

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej