Przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w Poznaniu koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i dotyczą m.in.:

  • planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,
  • współdziałania organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa następuje w formie stosownych planów.

Zadania realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 741).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej