Reklama - działania prowadzone w latach 2015-2017

Niemal każdego dnia znika gdzieś  w  mieście  reklama. W  efekcie,  tylko  dzięki  działaniom  Urzędu  Miasta,  licznych  jego wydziałów, biur i jednostek, z ulic Poznania znikła w ostatnim czasie  niemal  setka różnego rodzaju  nośników reklamowych. To  powierzchnia   odpowiadająca  chociażby  pięciu  boiskom  do  siatkówki. Tę  cząstkę znikających reklam przedstawiamy Państwu na zdjęciach - działania z lat 2015-2017.

Załączniki