Senioralny Poznań

Miesięcznik dla poznańskich Seniorek i Seniorów

Redakcja: Mateusz Malinowski (redaktor naczelny), Szymon Mazur, Sylwia Klimek, Monika Nawrocka-Leśnik. Agnieszka Nawrocka
Współpraca w ramach Tytki Seniora: Aleksandra Gracjasz, Centrum Inicjatyw Senioralnych, e-mail: centrum@centrumis.pl, ul. Mielżyńskiego 24
Współpraca z ramienia Miejskiej Rady Seniorów: Piotr Frydryszek
Redaktor techniczny: Wojciech Szybisty
Korekta: Anna Nowotnik
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania
e-mail: informator@wm.poznan.pl

Senioralny Poznań znajdziecie m.in. w:

  • Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii)
  • Biblioteka Raczyńskich i jej filie
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18
  • Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych
  • w wybranych osiedlowych domach kultury
  • w wybranych placówkach służby zdrowia
  • w miejskich instytucjach kultury

Kontakt w sprawie reklam:
Sylwia Klimek
tel. 61 854 07 50
sylwia.klimek@wm.poznan.pl

Załączniki