Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje

Planujesz odwiedzić Urząd Miasta Poznania w najbliższym czasie? Podpowiadamy, jak i gdzie załatwić najważniejsze sprawy [stan na 7.04.2022 r.].

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

 • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można przy ul. Gronowej 22A i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W obu przypadkach do odwołania wstrzymana jest obsługa klienta w urzędzie przy ul. Libelta 16/20.
 • dowodów osobistych załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Nie ma możliwości załatwienie sprawy w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A,
 • meldunków są realizowane przy ul. Libelta 16/20 i 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Obsługa klientów w tym zakresie przy ul. Gronowej 22A jest wstrzymana do odwołania.

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych można zrealizować również elektronicznie. 

Online można załatwić m.in. zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (na przykład sprzedaż, kupno, darowizna).

Sprawy dotyczące prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu można załatwić elektronicznie za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem - Zobacz: termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych. Natomiast wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: Zobacz: składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnej.

Meldunek. Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony - Zobacz: meldunek.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieszczący się w urzędzie przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. W tej lokalizacji prowadzone są następujące sprawy:

 • ewidencja działalności gospodarczej, potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje, zezwolenia i zaświadczenia na transport drogowy, prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, karty wędkarskie, zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne, zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, rejestracja zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych na terenie Miasta Poznania.

Online za pomocą Profilu Zaufanego oraz za pośrednictwem strony biznes.gov.pl można załatwić sprawy: dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

Online za pomocą Profilu Zaufanego oraz portalu biznes.gov.pl lub ePUAP można załatwić sprawy dotyczące złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni oraz złożyć wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wydział Podatków i Opłat prowadzi wyłącznie obsługę klientów po wcześniejszej rezerwacji wizyty w następujących lokalizacjach:

 • ul. Za Bramką 1 
 • ul. Gronowej 22A.
 • ul. 28 Czerwca 1956 r.  nr  404 

Obsługa prowadzona jest w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od nieruchomości od osób prawnych, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

Wiele spraw można zrealizować wykorzystując drogę elektroniczną. Są to:

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje klientów wcześniej umówionych. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie obsługa klientów w sprawach zgłoszenia zgonu, którego należy dokonać w ustawowo określonym terminie - 3 dni od dnia, w którym nastąpił zgon. Można to zrobić w filii USC przy ul. 23 Lutego 4/6. W pozostałych sprawach obsługa klientów prowadzona jest przy ul. Libelta 16/20. 

Wiele spraw w USC można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:


Jak umówić się na wizytę? 

Najwygodniej przez internetowy system rezerwacji, który znajduje się pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Warto także przeczytać opis procedury. Można z niego dowiedzieć się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

Umówić się na wizytę można również telefonicznie, kontaktując się z wybranym wydziałem (lista numerów dostępna poniżej) albo Biurem Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00, w dni powszednie). Inna możliwością jest użycie kodów QR. Te znajdują się przy wejściach do budynków urzędu.

Urzędnicy w dalszym ciągu zachęcają do kontaktu online, pocztą tradycyjną i telefonicznie, a także do zasłaniania nosa i ust, wchodząc do budynku. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu.

Przy wejściach do budynków UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMP. Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Plac Kolegiacki 17

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:
  Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje");
     
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • postępowań prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz numerach spraw: tel.: 61 646 33 44, ua@um.poznan.pl,

Budynek C - informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy: 61 878 53 96 lub 602 186 404, w budynku istnieje również możliwość złożenia wniosków do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej lub pozostawienia ich na udostępnionym do tego celu stole;

 • wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji: tel. 61 878 50 10, 61 878 48 56, kp@um.poznan.pl;
 • realizacji projektów z dofinansowaniem z UE: tel. 61 878 50 10, kp@um.poznan.pl;
 • wydawania pozwoleń konserwatorskich: tel.: 61 878 54 91, 61 878 54 89, 61 878 5453, 61 878 16 98, 61 878 50 39, 61 878 46 23, 61 878 53 47, 61 878 58 50, mkz@um.poznan.pl;    
 • wydawania pozwoleń archeologicznych: tel. 61 628 55 16, mkz@um.poznan.pl;    
 • zabytkowej zieleni: tel. 61 878 19 56, mkz@um.poznan.pl;    
 • udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku: tel. 61 878 58 50, mkz@um.poznan.pl;
 • sportowych organizacji pozarządowych: tel. 61 878 53 51, sp@um.poznan.pl;      
 • Rady Miasta Poznania: tel. 61 878 53 08, rm@um.poznan.pl;
 • zamówień publicznych: tel.: 61 878 52 10, zpb@um.poznan.pl;        
 • obsługi kancelaryjnej: tel.: 61 878 52 14, our@um.poznan.pl;            
 • organizacji spotkań i wystaw w budynku Urzędu: tel.: 61 878 50 81, 61 878 50 82, 61 878 52 48  our@um.poznan.pl;    
 • obsługi Biura Rzeczy Znalezionych: tel.: 61 878 53 82, 61 878 40 14, brz@um.poznan.pl.

Libelta 16/20

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta     www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje ");       
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: tel.:     61 878 58 70, mrk@um.poznan.pl;        
 • Biura Kontroli: tel.: 61 878 56 74, ko@um.poznan.pl;            
 • oświaty: tel.: 61 646 33 44, ow@um.poznan.pl;            
 • jednostek pomocniczych: tel.: 61 878 41 39, wjpm@um.poznan.pl;          
 • Urzędu Stanu Cywilnego: tel.: 61 646 33 44, sc@um.poznan.pl;            
 • dowodów osobistych i meldunków: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl;     
 • Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
     
  • zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej     tel.: 61  878 50 41, 61 878 50 25, wzkb@um.poznan.pl   
  • zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej tel.: 61 878 50 41, 61 878 50 25, wzkb@um.poznan.pl;       
  • zgłoszenie zgromadzenia tel.: 61 888 86 69, 61 878 41 49, 61 878     50 72 zgromadzenia@um.poznan.pl;                
      
 • Wydziału Finansowego:        
  • w sprawach dot. opłat skarbowych oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską Miasta Poznania tel.: 61 878 4430,  bokoplaty@um.poznan.pl.
      

Gronowa 20

 1. style="text-align: line-height: 1.284; justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu;
 2. style="text-align: line-height: 1.284; justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje"); 
 3. style="text-align: line-height: 1.296; justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"zachęcamy do korzystania z numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego, bonifikat: tel.: 61 646 3344, 61 827 1758, sekretariat - 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;            
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zaświadczenia):     tel.: 61 646 3344, 61 827 1683, sekretariat - 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;            
 • stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: tel.: 61 878 5131, 61 878 5136, 61 878 5137, 61 878 5138, 61 878 5141, 61 878 5142, 61 878 5143, 61 878 5147, 61 878 5132, sekretariat - 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;
 • pomocy publicznej w ramach zasady de minimis: tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, gn@um.poznan.pl;   
 • wydzierżawiania, oddania w najem nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa: tel.: 61 646 3344, 61 827 1664,  sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;   
 • wycinki drzew/krzewów, zarządzania nieruchomościami Miasta Poznania/Skarbu Państwa, interwencyjnego porządkowania     nieruchomości: tel.: 61 646 3344,     61 878 4546, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;   
 • ustanawiania prawa służebności gruntowych, użytkowania, bezumownego korzystania z nieruchomości: tel.: 61 827 1673, 61 827 1667, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;   
 • ustanawiania prawa służebności przesyłu, użytkowania pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej: tel.: 61 827 1859, 61 827 1844, 61 827 1680, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
 • zbywania w trybie przetargowym: tel.: 61 827 1597, 61 827 1895, 61 827 1822, 61 827 1644, 61 827 1670, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;
 • przetargów na sprzedaż nieruchomości: tel.: 61 827 1581, 61 827 1671, 61 827 1674, 61 827 1675, 61 827 1862,
  gn.przetargi@um.poznan.pl;
 • zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa oraz komunalnych nieruchomości lokalowych na rzecz ich     najemców; tel.: 61 827 1647, 61 827 1653, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;   
 • nabywania nieruchomości do zasobu Miasta Poznania/Skarbu Państwa: tel.: 61 878 5157, 61 878 5191, sekretariat - 61 878 5110;
     
 • udzielania ulg w spłacie zaległości z ww. tytułów: tel.: 61 878 4538, 61 878 5163, 61 878 4390, 61 878 4594, 61 878 5164, gn@um.poznan.pl;   
 • ewidencji zasobu nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa oraz     ustanawiania prawa trwałego zarządu: tel.: 61 827 1690, 61 827 1578, sekretariat - 61 827 1640, gn@um.poznan.pl;    
 • reprezentowania Miasta Poznania/Skarbu Państwa w postępowaniach o zwrot     wywłaszczonych nieruchomości, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych: tel.: 61 878 5161, 61 878 5198, sekretariat - 61 878 5110, gn@um.poznan.pl;   
 • reprezentowania Miasta Poznania/Skarbu Państwa w postępowaniach komunalizacyjnych     oraz sądowych o zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe, o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym: tel.: 61 878 5120, 61 878 5112, 61 878 5119, sekretariat - 61 878 5110, gn@um.poznan.pl.

Gronowa 22A

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP
  i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta     www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje"). 
 3. Dodatkowo:
 • informacja z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy:tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl;
 • informacja z zakresu spraw Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: tel.: 61 878 40 53, kos@um.poznan.pl.

28 Czerwca 1956 roku

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:  Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań lub do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku ww. budynku;
 1. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie
  z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje ");      
 2. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • ewidencji działalności gospodarczej: tel.: 61 878 1674 i e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl;
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu: tel.: 61 878 4767, 61 878 4766, 61 878 4937 i e-mail: dgr@um.poznan.pl;
 • licencji na transport drogowy i kontroli: tel.: 61 878 4953, 61 878 4954, 61 878 4775 i e-mail: transport@um.poznan.pl;
 • działalności rolniczej:tel.: 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051, 61 878 5049 i e-mail:dgr@um.poznan.pl;
 • Ośrodka Poznań Biznes Partner: tel.: 512 256 114, 885 994 955 i email: ods@um.poznan.pl;
 • Plus Jeden Poznań:  tel.: 61 646 33 57, 61 646 33 58 i email: plusjeden@um.poznan.pl;
 • Wydziału Podatków i Opłat - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportowych, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych:     tel.: 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537 i email: bokpodatki@um.poznan.pl ;    
 • gospodarki komunalnej:  tel.: 61 878 55 41, 61 888 45 50 i email: gk@um.poznan.pl.
 • gospodarki odpadami komunalnymi: tel.: 61 878 55 41, 61 888 45 50 i email: odpady@um.poznan.pl

3 Maja

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP
  i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta     www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje");    
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44
  i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw dotyczących:
 • Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel.: 61 878 15 20, mir@um.poznan.pl;
 • gospodarki odpadami komunalnymi - w zakresie obsługi klienta: tel.: 61 888 45 50, 61 878 5541, 61 646 33 44 i email: odpady@um.poznan.pl;
 • kultury: tel.: 61 878     54 55, kl@um.poznan.pl;            
 • spraw     społecznych: tel.: 61 878 54 29, zss@um.poznan.pl.        

Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

 1. korespondencję tradycyjną dot. SPRAW MIESZKANIOWYCH prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań;    
 2. korespondencję dot. projektu "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"     prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul. Matejki 50, pok.209, 60-770 Poznań; w przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście należy umówić wizytę pod numerem 61 878 5130 lub e-mail: alina_stachowiak@um.poznan.pl;
 3. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje");
 4. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • pomocy mieszkaniowej: tel.: 61 878 4111, slk@um.poznan.pl;            
 • projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR": tel.: 61 878 5130, alina_stachowiak@um.poznan.pl.

Za Bramką 1 - WRMiWM, BOI, BNW, BCiB 

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje");    
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw, dotyczących:
 • Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej: tel.: 61 878 5695, rmwm@um.poznan.pl;
 • Biura Obsługi Inwestorów: tel.: 61 878 5428, inwestor@um.poznan.pl;
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego: tel.: 61 878 4553, nw@um.poznan.pl;
 • Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa: tel.: 61 878 5225, cc@um.poznan.pl.

Za Bramką 1 -  Wydział Podatków i Opłat

 1. korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań;
 2. korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować przez ePUAP oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje");   
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw.
 4. Informacje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportowych, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych:
 • tel.: 61 878 4122, 61 878 1537,
 • tel.: 61 878 4703, 61 878 4632,
 • tel.: 61 878 1691, 61 878 1954,
 • tel.: 61 878 1953, 61 878 4637,
 • tel.: 61 878 4709, 61 878 4686,
 • tel.: 61 878 4617.
 • a także bokpodatki@um.poznan.pl.
 • ulg w spłacie zobowiązań tel.: 61 878 5401, 61 878 4331, 61 878 5714;
 • zajęć egzekucyjnych: tel.: 61 878 4678, 61 878 1545, 61 878 1544, 61 878 1540.

Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

W celu osobistego załatwienia sprawy w siedzibie archiwum zakładowego urzędu miasta poznania przy ul. świerkowej 10.

W Poznaniu istnieje możliwość umówienia wizyty telefonicznie dzwoniąc pod numery: 61 878 5280, 61 878 5279, 61 878 4378, 61 878 4685, 61 878 4862, 61 878 4498 lub 61 8785 783.

Ponadto proszę kierować korespondencję:

 1. tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny, Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 2. w postaci elektronicznej przez ePUAP oraz zgodnie z informacjami     zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl (komunikat     "Jak załatwić sprawy w urzędzie - najważniejsze informacje"), 
 3. zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44, numerów telefonów podanych wyżej lub do kontaktu pocztą elektroniczną na adres or@um.poznan.pl w celu uzyskania informacji z zakresu spraw dotyczących udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji, w tym m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy.