Nasz zespół

Nasz zespół to specjaliści z zakresu:

architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej,

transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury,

ekonomii, wyceny nieruchomości, administracji i prawa.