Studio Graficzne

OFERTA

Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania zajmuje się przygotowaniem do druku publikacji własnych wydawnictwa  oraz zleceniodawców zewnętrznych. Wykonujemy wszelkiego rodzaju broszury, foldery, czasopisma i książki. Podejmujemy się zleceń kompleksowych od projektu do druku.
Specjalizujemy się w projektowaniu i składzie książek, czasopism, albumów, informatorów.
Gwarantujemy wysoką jakość usług i profesjonalną współpracę.

Warunki techniczne dostarczanych materiałów:
Przy dostarczaniu materiałów do druku w postaci elektronicznej Studio przyjmuje dokumenty utworzone przy pomocy następujących programów:

w wersji na Macintosha:

  • QuarkXpress 6.5
  • Adobe Illustrator CS2
  • Adobe Photoshop CS2

w wersji na PC:

  • QuarkXpress 8
  • Adobe Illustrator CS3
  • Adobe Photoshop CS3
  • Corel Draw do wersji X4

W programach posiadających możliwość osadzania grafiki nie wykorzystywać tej opcji. Grafikę dołączyć niezależnie od dokumentu: wektorową w formacie *.eps lub *.ai, bitmapy w formacie *.tif (o rozdzielczości 300 dpi). Tekst zamienić na krzywe lub dołączyć czcionki.

Teksty dostarczać w formacie Microsoft Word dla Windows lub przekonwertowane na format Rich Text Format (*.rtf). Do zlecenia należy dołączyć wydruk pracy.
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
tel. 061 851 96 85, fax 061 856 04 56
studio@wm.poznan.pl


PRAKTYKI

Dla zainteresowanych praktyczną stroną projektowania książek prowadzimy bezpłatne praktyki. Więcej w dziale Staże i praktyki.

Kontakt: ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 61 854 07 65
studio@wm.poznan.pl

DANE FTP

ftp://wm.poznan.pl
użytkownik: public
hasło: WMPosnania2011
lub kliknij tu

LOGO

Załączniki