Dodaj obiekt - Szkoły zawodowe

Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

Opis

zkoła policealna kształcąca w systemie zaocznym z uprawnieniami szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę co dwa tygodnie zgodnie z planem zajęć. Harmonogram zjazdów oraz plan zajęć ustalony na cały semestr. Wszystkie zajęcia programowe odbywają się w jednym miejscu w szkolnych salach, pracowniach w Poznaniu, ul. Bosa 9, co daje gwarancję bardzo dobrych warunków do nauki. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Absolwenci Szkoły otrzymują: świadectwo ukończenia szkoły policealnej (druk MEN) oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Dyrektor

mgr Paweł Andrzejewski

Dojazd

Przystanek przed pętlą Górczyńską - dojazd tramwajami 5, 8, 14

Historia szkoły

Szkoła istnieje od 1989 roku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na kierunku technik usług kosmetycznych oraz od września 2019 roku posiada uprawnienia szkoły publicznej dla nowych kierunków kształcenia: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka dziecięca oraz opiekun w domu pomocy społecznej.

Profile

technik usług kosmetycznych; technik bezpieczeństwa i higieny pracy; technik usług pocztowych i finansowych; opiekunka dziecięca; opiekun w domu pomocy społecznej. Szkoła współpracuje z pracodawcami celem zorganizowania praktyk zawodowych

Języki obce

język angielski i język rosyjski

Koła zainteresowań

Dodatkowe zajęcia i certyfikaty z masażu klasycznego, wiedzy o HIV i AIDS. Profesjonalne zajęcia z BHP połączone z udzielaniem pierwszej pomocy. Dodatkowe pokazy oraz udział na targach edukacyjnych.

Kontakty zagraniczne

Pokaz zagranicznych i polskich firm kosmetycznych z możliwością otrzymania certyfikatów.

Osiągnięcia szkoły

Bardzo wysoka zdawalność egzaminu zewnętrznego.

Wróć do listy

sieci społecznościowe