Dodaj obiekt - Telefony alarmowe i pogotowia

Oficer Dyżurny Straży Miejskiej

Opis

  • telefonicznie -  tel. 986 (połączenie bezpłatne)
  • korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
  • wysyłając mms na adres - sm@um.poznan.pl
  • na numer fax 61-646-05-90
  • pocztą elektroniczną na adres - sm@um.poznan.pl
  • za pomocą smartfonowej aplikacji INTERWENCJE
  • listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Zgłaszając interwencję za pomocą  formularza internetowego w systemie on-line  uzyskujesz potwierdzenie zgłoszenia interwencji w terminie 3 dni.

Wróć do listy

sieci społecznościowe