Ogólny temat panelu brzmi: "Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?".

W jego ramach zatwierdzono następujące tematy szczegółowe:

1. Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?

2. Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?