Ogólny temat panelu brzmi: "Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?". Temat ten zostanie dopracowany podczas warsztatu z udziałem m.in. przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Poznania.