USE-IT Transfer Network

Miasto Poznań realizuje projekt unijny USE-IT Transfer Network (Using Social and Economic Innovation Together) Europejskiego programu URBACT

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III.

Liderem sieci jest Birmingham, a pozostałymi partnerami Poznań, Trapani oraz Rotterdam. Jest to sieć transferu, w której partnerzy adaptują do swoich miast działania lidera w zakresie zatrudnienia, ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych, ekonomicznym wzmocnieniem wspólnot lokalnych i badania społeczności.

Poznań jest w szczególności zainteresowany ekonomicznym wzmacnianiem wspólnot lokalnych, a także możliwością wykorzystania doświadczeń pozostałych miast w aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.