Usługi z pakietu Poznań Viva Senior

...........................................................................................

ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA

czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Pomoc dotyczy prostych czynności technicznych niewymagających natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne drobne czynności).

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób, które mają 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych.

Zasady korzystania

Decyzję dotyczącą zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator,
a ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie pracownik techniczny po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi.

Zgłoszenia Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0)

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Załączniki


...........................................................................................

TAKSÓWKA DLA SENIORA

czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badanie, na wizytę specjalistyczną).

Dla kogo?

Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, które mają 80 lat i więcej (lub są w wieku 70-79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej), samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

 • przewozy  odbywają się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7.00-18.00,
 • zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
 • zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz.20.00 przed planowanym terminem przejazdu i max 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu,
 • odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd,
 • z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem osób leżących. Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu,
 • z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Opiekun musi miec ukończone 16 lat.
 • jedna osoba może skorzystać z bezpłatnej usługi maksymalnie 6 razy w roku  i nie więcej niż 1 raz w miesiącu, przez cały okres projektu.

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej, numer telefonu 22 43 900 50.

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Załączniki


...........................................................................................

PUDEŁKO ŻYCIA

czyli plastikowe pudełko zawierające szereg informacji mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie
z wyboru.

Zasady korzystania

Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Obok informacji o przebytych operacjach i zabiegach, pojawia się także informacja, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce na drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, że mogą tam szukać informacji na temat stanu zdrowia i przyjmowanych lekach. "Pudełko życia" daje pewność, że w razie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, utraty przytomności ratownicy medyczni będą mogli działać w oparciu o informacje o ogólnym stanie zdrowia osoby starszej. Aby mieć pewność, co do wprowadzanych danych medycznych ankietę należy wypełnić z lekarzem rodzinnym. Ankieta powinna być na bieżąco aktualizowana - raz na rok, przy każdej zmianie leków lub sposobie ich dawkowania.

Zgłoszenia i informacje

Seniorki, seniorów oraz opiekunki i opiekunów mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, na ul. Mielżyńskiego 24. Informacje: 61 847 21 11.


...........................................................................................

KSIĄŻKA DLA SENIORA

czyli bezpłatne dostarczanie mieszkańcom książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Akcja skierowana jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane będą raz w tygodniu - w poniedziałki, w godzinach 11.30 - 14.30. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać dzwoniąc ponownie pod wskazany numer Poznań Kontakt. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki,
w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia

Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 0), od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-20:00

Usługa realizowana jest wyłącznie po zainicjowaniu kontaktu przez seniora.


...........................................................................................

MOBILNA PIELĘGNACJA PAZNOKCI U STÓP SENIORÓW

czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp.

Dla kogo?

Program adresowany jest do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, spełniają kryterium wieku i są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują.

Zasady korzystania

 • usługi będą odbywały się 5 dni  w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 10.00-18.00,
 • zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia,
 • osoba zgłaszająca przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres,
 • okres oczekiwania na realizaxję usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń,
 • ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie podolog/kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora
 • osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymają również na odpowiednim formularzu informacje/zalecenia dotyczące poprawy stanu paznokci, również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi.

Zgłoszenia i odwołania usług odbywają się bezpośrednio u podologa i/lub koordynatora usługi pod nr. tel. 663 172 461 i/lub za pośrednictwem Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy tonowo wybrać 0).

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora

Załączniki


...........................................................................................

MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym.

Dla kogo?

Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Zasady korzystania

 • Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 • Sprzęt wydawany będzie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 • Od adresatów zadania będzie wymagało się przedstawienia zaświadczenia od lekarza w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni lub innego dowodu potwierdzającego ww. konieczność (np. wypis ze szpitala, itp.) oraz oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia.
 • Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.
 • Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.
 • W ramach wypożyczalni osoby zainteresowane mogą wypożyczyć:

- łóżka rehabilitacyjne/łóżka szpitalne

- wózki inwalidzkie
- kule inwalidzkie
- laski
- materace przeciwodleżynowe
- balkoniki
- chodziki
- wodoodporne pokrowce na materace
- inhalatory
- koncentratory tlenu
- odsysacze
- wózki toaletowe
- krzesła toaletowe

Zgłoszenia i informacje o projekcie Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0)

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


...........................................................................................

MYCIE OKIEN W DOMU SENIORA

czyli mycie okien w miejscu zamieszkania seniora. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu. 

Zasady korzystania

Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Poznania. Z usługi można skorzystać  jeden raz w ciągu roku. Jest wykonywana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Osoba zgłaszająca  przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres zamieszkania seniora oraz liczbę okien, które mają zostać umyte. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Firma sprzątająca czy pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki


...........................................................................................

PORZĄDKOWANIE NAGROBKÓW OSÓB BLISKICH SENIOROM

czyli mycie nagrobków oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 80 lat, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora lub niesamodzielna.

Zasady korzystania

Usługa dotyczy wyłącznie jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu i może obejmować tylko wskazane przez seniora czynności wymienione poniżej:

-       umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń przebarwień,

-       umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu, - szorowanie szczotką,

-      zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem,

-      zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie seniora, - pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od    nagrobka, - zgrabienie liści,

-      zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,

-      zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,

-      w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa będzie obejmowała zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu,

-      odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.

Usługi będą wykonywane 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (mycie nagrobka nie będzie wykonywane, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej zera.

Jeśli senior nie wie, gdzie znajduje się grób - może zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy asystenta, który pomoże go odnaleźć.

Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

Osoba zgłaszająca przekazuje:

- imię i nazwisko, wiek, pesel, telefon seniora, mającego skorzystać z projektu,

- opcjonalnie mail na który ma zostać przesłane zdjęcie przed i po wykonaniu usługi,

- dokładne miejsce położenia grobu oraz imię i nazwisko osoby pochowanej,

- zakres usług do wykonania w ramach usługi spośród wyżej wymienionych.

Do końca bieżącego roku uprawniony senior może skorzystać z usługi tylko jeden raz.

Firma sprzątająca/pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem i środkami gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi.

Usługa jest całkowicie bezpłatna i wykonywana tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy tonowo wybrać 0).

Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora

Załączniki


...........................................................................................

TRANSPORT SENIORÓW NA TERENIE MIEJSKICH CMENTARZY

czyli dowożenie seniorów do grobów bliskich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Konsultant zamówi przejazd na konkretny dzień i godzinę, ustali też, czy senior przyjedzie sam, czy z osobami towarzyszącymi - w meleksie są maksymalnie trzy miejsca siedzące. Jeśli trzeba, pomoże zlokalizować szukany nagrobek. Uzgodni też miejsce rozpoczęcia kursu, czyli konkretną bramę cmentarną. Każdy, kto zamówi transport, zostanie dowieziony spod bramy cmentarza do wskazanego nagrobku osoby bliskiej. Kierowca poczeka na seniora ok. 10 minut, a następnie odwiezie go z powrotem pod bramę - maksymalny czas usługi to 30 minut. Można też zamówić dojazd do wybranego nagrobka i zrezygnować z jazdy powrotnej ­- w takim przypadku kierowca nie będzie czekał, a senior będzie musiał wrócić samodzielnie. Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł, zapłacić należy bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie gotówką (najlepiej bilonem). Termin realizacji zależy od liczby zainteresowanych osób.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki