VI Konferencja SM WEBINARIUM - 19 listopada 2020 r.

Konferencja SM jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym już po raz szósty we współpracy z Fundacją Neurostart. Konferencja Skierowana jest przede wszystkim do lekarzy specjalistów zajmujących się chorymi na Stwardnienie Rozsiane w codziennej pracy. Do udziału w Konferencji zapraszamy więc lekarzy neurologów, okulistów, urologów oraz lekarzy rehabilitacji medycznej 
i innych, którzy w swojej pracy mają do czynienia z pacjentami chorymi na SM.  

Podczas Konferencji poruszane będą tematy związane z dostępnością do leczenia immunomodulacyjnego w ramach programów lekowych w Wielkopolsce i kraju, dowiemy się dlaczego wczesne i skuteczne leczenie SM jest ważne i jakie są obecne wyzwania związane z diagnostyką 
i leczeniem SM, a także posłuchamy o nowych programach lekowych z praktycznego punktu widzenia. Poruszony zostanie także temat obecności alkoholu w terapii.

Wykładowcami będą  m. in. P. prof. Alina Kułakowska, P. doc. Alicja Kalinowska, 
P. doc. Elżbieta Tokarz Kupczyk, P. dr Karolina Kania, a z naszego zespołu P. dr Agnieszka Wareńczak 
i P. mgr Marta Kozłowska oraz P. Dyr. Daroszewski.

VI Konferencja SM spełnia standardy etyczne wynikające 
z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i uzyskała Certyfikat INFARMA. Wydarzenie zostało także objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska i Prezydenta Miasta Poznania.

PROGRAM KONFERENCJI:

17.00 Otwarcie Konferencji  
Jędrzej Solarski-Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 
dr n. med. Przemysław Daroszewski-Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego 
im. W. Degi UM w Poznaniu 

17.10 dr n. med. Przemysław Daroszewski  
"Sytuacja dostępu do leczenia immunomodulacyjnego w ramach programów lekowych w Wielkopolsce i kraju"

17.25 prof. dr hab. Ewa Mojs

"Choroba alkoholowa i jej psychospołeczne następstwa"

17.50 prof. Alina Kułakowska  - wykład sponsorowany przez Firmę BAYER

"Dlaczego warto leczyć SM interferonem beta?"

18.15 Przerwa

18.30 dr n. med. Przemysław Daroszewski, dr n. o zdr. Agnieszka Wareńczak, mgr Marta Kozłowska 
 "Ocena wpływu ćwiczeń wykonywanych w domu na jakość życia i sprawność pacjentów z SM"

18.55 dr hab. n.med. Alicja Kalinowska  - wykład sponsorowany przez Firmę BIOGEN

,,Dlaczego wczesne i skuteczne leczenie SM jest ważne- aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu" 

19.15 dr n.med. Elżbieta Tokarz Kupczyk i dr Karolina Kania  - wykład sponsorowany przez Firmę BIOGEN 

"Nowe programy lekowe w SM- podejście praktyczne"     

19.45 Zakończenie Konferencji

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej