W rejonie ulicy W. Engeströma

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy W. Engeströma' w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 8 września 2016 r. o godzinie 17.00  w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Grażyna Frączyk, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Dagmara Woźniak, tel. 61/878 59 36.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej