Dodaj obiekt - XII edycja

Laureat w kategorii mikroprzedsiębiorca Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński Sp. j.

Opis

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński Sp. j. prowadzi badania genetyczne w celu ustalenia pokrewieństwa, badania kryminalistyczne, badania diagnostyki medycznej.

Wdraża innowacyjne linie technologiczne umożliwiające badania
kryminalistyczne oraz nowoczesną diagnostykę mikroorganizmów
chorobotwórczych. Otrzymuje zlecenia zarówno od sądów, prokuratur i z policji. Zajmuje się także obsługą klientów indywidualnych i współpracuje z placówkami medycznymi oraz agencjami detektywistycznymi na terenie całego kraju. Laboratorium przestrzega najwyższych standardów jakości, czego potwierdzeniem są od 2008 roku corocznie odnawiana certyfikacja GEDNAP.

Klipy audio/video

Wróć do listy