Dodaj obiekt - Zespoły Folklorystyczne

Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie

Opis

W 1973 roku z inicjatywy studenta Politechniki Poznańskiej - Zbigniewa Solaka powstał na Uczelni Zespół Tańca Ludowego. Od 1984 roku, kiedy kierownictwo zespołu przejęła Marzenna Biegała-Howorska, nosi on nazwę Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej "Poligrodzianie". Obecnie jest to najstarszy zespół folklorystyczny w środowisku studenckim miasta Poznania.

"Poligrodzianie" to nie tylko jednostka promująca polską kulturę na scenie, ale również prowadząca szeroką działalność edukacyjną. W 1998 roku powstało Uczelniane Centrum Kultury umożliwiające ponad 250-osobowej rzeszy studentów naukę śpiewu, tańca w różnych formach czy gry na instrumentach. Działają również dziecięce grupy folklorystyczne (dla około 120 osób).

W 2000 roku utworzona została dodatkowa sekcja proponująca studentom zagranicznym studiującym w Poznaniu naukę polskich tańców narodowych i pieśni. Obecnie zespół liczy ponad 100 członków wraz z 10-osobową, profesjonalną kapelą. W swoim ponad 4-godzinnym programie prezentuje tańce narodowe, obrzędy, zwyczaje i śpiewy z 18 regionów Polski. Tancerze koncertują w oryginalnych kostiumach, zaś muzyka zaaranżowana jest na właściwe dla danego regionu instrumentarium. W swojej bogatej historii zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Dał blisko 3000 koncertów, przejechał ponad milion kilometrów, odbył 86 podróży zagranicznych do 38 krajów świata.

"Poligrodzianie" są członkiem Polskiej Sekcji CIOFF i Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego oraz EFCO.
Zespół wraz z Towarzystwem Folklorystycznym Poligrodzianie i Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie są organizatorami Europejskiego Festiwalu Sztuki Ludowej , którego punktem kulminacyjnym jest regionalne widowisko weselne, z udziałem autentycznej pary młodej. Ideą festiwalu jest szeroko pojęta promocja regionów- od popularyzacji rękodzieła i tradycji regionalnych do współczesnych form i dziedzin twórczości artystycznej oraz działalności technicznej i przemysłowej.Impreza jest cykliczna, odbywa się co roku na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Rok założenia

1973

Charakterystyka działalności

Prezentacja autentycznego folkloru, opracowanego scenicznie: tańce, przyśpiewki, obrzędy z 12 regionów Polski, udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą, nagrywanie programów dla radia i TV.

A.04.16

Dyrektor/kierownik

Marzena Biegała-Howorska

Wróć do listy

sieci społecznościowe