Smart City Poznań - społeczna inwentaryzacja reklam

Społeczna inwentaryzacja reklam

W związku z wejściem w życie zapisów Uchwały Nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 21 dniu lipca 2023 r.  - Dz. Urz. Woj. 2023.7054) zgłoszenia w aplikacji Smart City służyć będą inwentaryzacji reklam.
Dla istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niezgodnych z jej przepisami, ustala się termin dostosowania do zasad i warunków określonych  w uchwale na 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (czyli do 5 sierpnia 2024 r.)

Aplikacja Smart City Poznań