ZLECANIE I REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE NOWYCH WZORÓW OFERT I PROGRAMU CIL

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Szkolenie w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - zlecanie i realizacja zadań publicznych w kontekście nowych wzorów ofert i programu CIL., w następującym obszarze tematycznym:
a) Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu - elementy niezbędne i fakultatywne.
b) Omówienie elementów druku oferty:
- jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
- zasady konstrukcji budżetu zadania,
c) Umowa realizacji zadania publicznego:
d) Sprawozdanie z realizacji zadania:

MIEJSCE SZKOLENIA

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań
sala 428

TERMINY SZKOLENIA

6 grudnia 2019r. g. 8:00 - 11:00

Ostateczny termin zgłoszeń 04.12.2019 r. (środa)

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z deklaracją pełnego udziału w spotkaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania oraz zmiany terminu lub godziny spotkania z przyczyn niezależnych od organizatora.

UWAGA!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 61 878 56 34

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej