Badanie dotyczące rozbudowy Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Badanie Ministerstwa Rozwoju realizowane jest przez Biuro Badań Społecznych Question Mark.

Badanie Platforma Elektronicznego Fakturowania - grafika artykułu
Badanie Platforma Elektronicznego Fakturowania

Badanie realizowane przez Ministerstwo Rozwoju, dotyczy rozbudowy Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Głównym celem projektu badawczego jest usprawnienie obsługi tzw. faktur specjalizowanych.

W ramach badania odbędą się wywiady indywidualne i wywiady grupowe w formie zdalnej.

Do udziału w badaniu zaproszeni są przedstawiciele podmiotów gospodarczych dostarczających różnego rodzaju towary, usługi lub roboty budowlane w ramach zamówień publicznych - będących użytkownikami platformy PEF tzn. umiejących zalogować się do platformy PEF i poruszać się po systemie lub osoby, które przetestują wersję aplikacji dostępne pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/jak-wybrac-dostawce-uslug-pef/

W ramach udziału w badaniu oferowane jest wynagrodzenie w postaci bonu na zakupy do wybranego sklepu (Duka, Decathlon, Świat Książki, Empik) o wartości 100 zł (za udział w wywiadzie indywidualnym) i 150 zł (za udział w wywiadzie grupowym). Wywiady indywidualne będą realizowane w terminach 29 i 30 lipca (możliwość indywidualnego dostosowania terminu ), natomiast wywiady grupowe 7 sierpnia (piątek). Wywiady trwają odpowiednio ok. 1 godziny i około 2 godzin.

Zgłoszeń do udziału w badaniu prosimy dokonywać u przedstawiciela Wykonawcy: Magdaleny Białuskiej (Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.) telefonicznie pod nr tel. 694 486 556.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela p. Magdalena Białuska, tel. 694 486 556.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju informacji o badaniu udziela p. Michał Paćkowski tel. (22) 411 94 50

sieci społecznościowe