Badanie dotyczące rozbudowy Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Badanie Ministerstwa Rozwoju realizowane jest przez Biuro Badań Społecznych Question Mark.

Badanie Platforma Elektronicznego Fakturowania
Badanie Platforma Elektronicznego Fakturowania

Badanie realizowane przez Ministerstwo Rozwoju, dotyczy rozbudowy Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Głównym celem projektu badawczego jest usprawnienie obsługi tzw. faktur specjalizowanych.

W ramach badania odbędą się wywiady indywidualne i wywiady grupowe w formie zdalnej.

Do udziału w badaniu zaproszeni są przedstawiciele podmiotów gospodarczych dostarczających różnego rodzaju towary, usługi lub roboty budowlane w ramach zamówień publicznych - będących użytkownikami platformy PEF tzn. umiejących zalogować się do platformy PEF i poruszać się po systemie lub osoby, które przetestują wersję aplikacji dostępne pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/jak-wybrac-dostawce-uslug-pef/

W ramach udziału w badaniu oferowane jest wynagrodzenie w postaci bonu na zakupy do wybranego sklepu (Duka, Decathlon, Świat Książki, Empik) o wartości 100 zł (za udział w wywiadzie indywidualnym) i 150 zł (za udział w wywiadzie grupowym). Wywiady indywidualne będą realizowane w terminach 29 i 30 lipca (możliwość indywidualnego dostosowania terminu ), natomiast wywiady grupowe 7 sierpnia (piątek). Wywiady trwają odpowiednio ok. 1 godziny i około 2 godzin.

Zgłoszeń do udziału w badaniu prosimy dokonywać u przedstawiciela Wykonawcy: Magdaleny Białuskiej (Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.) telefonicznie pod nr tel. 694 486 556.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela p. Magdalena Białuska, tel. 694 486 556.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju informacji o badaniu udziela p. Michał Paćkowski tel. (22) 411 94 50