Biznesplan - warsztaty

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach pt.: "Biznesplan"

Biznesplan - grafika artykułu
Biznesplan

Termin: 14-15.11.2019 godz. 08:00 - 16:30

Miejsce: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro) 

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Warsztat jest adresowany do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Poznana, zwłaszcza dla początkujących lub zarejestrowanych firm, których staż na rynku pracy nie przekracza 3 lat, a które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu biznesplanu.

Dzień I

1. Czym jest biznesplan dla przedsiębiorstwa -planowanie, finansowanie, ryzyko.

2. Cele przygotowania biznesplanu.

3. Cele i korzyści z przygotowania biznesplanu.

4. Zasady budowy biznesplanu.

5. Struktura biznesplanu. Praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznesplanu.

6. Jak dokonać analizy finansowej, która pozwala określić, czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy przedsiębiorstwo będzie miało zapewnioną płynność?

7. Jak napisać biznesplan uwzględniając wszystkie niezbędne elementy. 

8. Wdrażanie biznesplanu. 9. Analiza biznesplanów uczestników - indywidualne konsultacje z trenerem

Dzień II

10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

11. Różne rodzaje biznesplanów przy ubieganiu się o różne środki finansowe.

12. Praktyczne problemy związane z opracowaniem biznesplanu - case study

13. Badania rynku jako podstawowe źródło pozyskiwania informacji do planu.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (karta zgłoszeniowa w załączeniu): zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższych informacji udziela: Ewa Krupska tel.: 61 859 35 26

Załączniki

sieci społecznościowe