Dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany w przepisach (2019r.). Zmiany w Kodeksie pracy wynikające z ustawy wdrażającej RODO

Miasto Poznań i Polska Fundacje Przedsiębiorczości mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany w przepisach (2019r.). Zmiany w Kodeksie pracy wynikające z ustawy wdrażającej RODO".

Dokumentacja pracownicza
Dokumentacja pracownicza

Proponowane Państwu szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, pracowników działów kadr, przedsiębiorców działających w różnych branżach w zakresie uzyskania najistotniejszej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o zmieniających się przepisach.

1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi nowego sposobu prowadzenia akt pracowniczych i nowego podziału tzw. teczki pracowniczej, możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych, obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika, możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Efektem nowego Rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest powstanie nowych obowiązków po stronie pracodawcy, dlatego konieczne jest zapoznanie się pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za obszar kadrowo - płacowy z nowymi przepisami oraz skutkami tych regulacji dla codziennej pracy.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników działów HR, kadr, płac, przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe, kadrowe, osób zarządzających szeroko pojętym obszarem kadrowo - płacowym a także podmiotów zajmujących się rekrutacją pracowników.

Szkolenie praktyczne, z dużą ilością przykładów, case study oraz wskazówek do codziennego stosowania.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prawnik - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. W ramach świadczonych usług wdraża RODO w przedsiębiorstwach, jak również bardzo często wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Termin: 20 maja 2019 r. godz: 9.00 - 16.00,

Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

ZAPISY

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza na stronie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki