EKOLOGIA. Nowe terminy pozwoleń.

Nowe terminy uzyskania pozwoleń zintegrowanych, czyli zgody na emisję zanieczyszczeń, przewiduje projekt rozporządzenia, nad którym pracuje Ministerstwo Środowiska.

Nowe terminy uzyskania pozwoleń zintegrowanych, czyli zgody na emisję zanieczyszczeń, przewiduje projekt rozporządzenia, nad którym pracuje ministerstwo środowiska.
wielu przedstawicieli prawie dwóch tysięcy firm, którzy z pewnością nie dotrzymaliby dotychczasowego terminu 1 stycznia 2004 roku, za co groziłoby im zamknięcie działalności, liczy, że znajdzie się wśród "wybrańców" uprawnionych do wydłużonych terminów. z ulgą będzie mogła odetchnąć także administracja nieprzygotowana do wydawania tych skomplikowanych pozwoleń.
lada dzień ukaże się dokument, który dla większości branż objętych tym obowiązkiem ustanowi nowe terminy i trafi do uzgodnień międzyresortowych. chodzi m.in. o firmy z branży rolno - spożywczej, przemysł papierniczy, przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami, produkcją i obróbka metali, energetykę.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (dz.u.z 2001 r. nr 100, poz. 1085) prowadzący istniejącą instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane do dnia 1 stycznia 2004 r. ministerstwo środowiska chce skorzystać z możliwości, jaką daje art. 19 pkt 2 wymienionej ustawy - w porozumieniu z ministrem gospodarki określić w drodze rozporządzenia późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (jednak termin ten nie może przekroczyć dnia 31 października 2007 r.).
(informacja za: gazeta prawna nr 111 (967) z dn. 09.06.2003 r. - dodatek biznes i prawo)

sieci społecznościowe