I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję z cyklu Prawo dla przedsiębiorców Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy.

Organizatorzy
Organizatorzy

Termin: 3 grudnia 2019 r., godz. 9:00

Miejsce: Aula Prof. Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Połączenie potencjału naukowego oraz praktycznych doświadczeń Rzecznika MŚP, tworzy unikatowe wydarzenie, które na stałe wpisze się w dyskurs dotyczący szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Celem organizowanego wydarzenia, jest nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Proponowana debata skupiać się będzie zarówno na zagadnieniach systemowych, jak i określonych sferach kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontroli podatkowej, kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontroli związanej z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

Szczegółowy program i rejestracja na wydarzenie dostepna jest na stronie internetowje wydarzenia.

Źródło.