Komunikacja i negocjacje w biznesie - poziom podstawowy

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "Komunikacja i negocjacje w biznesie".

.
Komunikacja i negocjacje w biznesie - poziom podstawowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej, uświadomienie barer komunikacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi a także rozwój kompetencji związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowania atmosfery współpracy z klientami, kontrahentami. Zadaniem szkolenia jest jednak przede wszystkim podniesienie kompetencji uczestników w zakresie budowania wizerunku własnego oraz firmowego a także prezentowania ofert biznesowych i przekonywania do nich klientów. Celem jest także przygotowanie uczestników do efektywnego udziału w procesie negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacyjnych. 

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców sektora MSP. Zawiera elementy wprowadzające w zagadnienia komunikacji interpersonalnej, budowania własnego stylu komunikowania, przygotowuje do efektywnej autoprezentacji, wprowadza w tematykę negocjacji biznesowych. Nie jest więc przeznaczone dla wieloletnich praktyków oraz specjalistów z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz negocjacji. Dla tych osób przewidziane jest szkolenie na poziomie zaawansowanym w późniejszym terminie. 

Program:

1. Proces komunikacji międzyludzkiej

 • elementy procesu komunikacji
 • kanały komunikacji i rodzaje komunikatów
 • bariery w komunikacji między ludźmi
 • możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie

2. Rozwój kompetencji skutecznej komunikacji

 • znaczenie komunikatów pozawerbalnych
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • techniki wywierania wpływu i skutecznego przekonywania do wspólnej idei

3. Autoprezentacja jako komunikat

 • umiejętności dobrego mówcy
 • tworzenie własnych pomysłów - wybór tematu prezentacji
 • przygotowanie planu prezentacji
 • budowanie wiarygodności osobistej
 • style wypowiedzi
 • sztuka argumentowania i radzenia sobie z polemiką
 • podsumowanie

4. Negocjacje biznesowe

 • pojęcie negocjacji
 • negocjacje miękkie - droga do polubownego rozwiązania
 • negocjacje twarde - jak skutecznie wywierać presję
 • przygotowanie do procesu negocjacji - analiza otoczenia, wywiad gospodarczy
 • cele negocjacyjne
 • scenariusze negocjacyjne
 • fazy procesu negocjacji
 • techniki i strategie negocjacji oraz wywierania wpływu
 • błędy negocjacyjne - jak ich unikać
 • czynniki wpływające na negocjacje
 • podsumowanie

Termin: 4-5 września 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 47 95, 61 878 49 56

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!