Komunikat dot. pracy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Włączając się w działania prewencyjne Miasta, w związku z epidemią COVID-19 zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w trosce o zdrowie własne oraz pracowników urzędu, czasowo ograniczyć wizyty w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 wyłącznie do załatwienia najpilniejszych spraw.

Komunikat
Komunikat

Prosimy również, aby  z powyższych powodów nie przyprowadzać ze sobą dzieci. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem Internetu. Opis poszczególnych spraw Wydziału można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

Sytuacja jest dynamiczna, o dalszych działaniach Wydziału będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka.

Równocześnie informujemy, że wszystkie szkolenia, warsztaty i doradztwa do 31 marca 2020 r. zostają odwołane. Informacje nt. odwołanych wydarzeń zostaną również wysłane indywidualnie do uczestników.

Dziękujemy za okazanie zrozumienia dla naszej prośby.

Dyrekcja Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa