Komunikat ZM GOAP

Przedstawiamy komunikat Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej dotyczący możliwości złożenia aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która np. umożliwi czasowe obniżenie kosztów gospodarowania odpadami dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Komunikat
Komunikat

Zamykając lub zawieszając działalność gospodarczą można złożyć deklarację wygaszającą obowiązek - która powoduje brak naliczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz brak ich odbioru.

Zmniejszając zakres prowadzonej działalności np. poprzez świadczenie usług gastronomicznych na wynos i tym samym powodując zmniejszenie ilości powstawania odpadów osoba składająca deklarację powinna złożyć kolejna deklarację, która zmniejszy częstotliwość odbioru odpadów, a tym samym obniży wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji i informacje dostępne są na stronie internetowej ZM GOAP.

Źródło.