Konkurs ZUS - dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS

Wnioski konkursowe można składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Konkurs ma na celu wybór projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Dofinansowaniu mogą podlegać działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Pytania i wątpliwości dot. konursu można kierować na maila: konkurs@zus.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2019 r.

Źródło.

Załączniki