O podatkach...

...czyli najpierw nowelizacje, a później nowe ustawy.

Już 1 stycznia 2004 r. ministerstwo finansów chciałoby zlikwidować prawie wszystkie ulgi i odliczenia.podatnicy zachowaliby jednak prawa nabyte, co oznaczałoby m.in.możliwość odliczania wydatków na remonty mieszkań i domów do końca obecnego okresu trzyletniego, czyli do końca 2005 r., a odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe do upływu okresu, wynikającego z umowy zawartej z bankiem, dotyczącej spłaty odsetek.
(informacja za: gazeta prawna nr 107 (963) wtorek 03 czerwca 2003 r.)

sieci społecznościowe