Obudź w sobie przedsiębiorcę

Obudź w sobie przedsiębiorcę jest programem wspierającym przedsiębiorczość i samozatrudnienie Wielkopolan. Kierowany jest do osób w wieku 30 i więcej lat, pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest przez SENSE consulting.

Sense Consulting
Sense Consulting

Rekrutacja do projektu rozpoczęła sie 27.08.2019 i trwać bedzie do 09.09.2019.

Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez budowę kreatywnych postaw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy dla 44 os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to ma być udzielone poprzez:

  • diagnozę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla min. 35 nowo utworzonych firm.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty i wymagania dostepne sa na stronie internetowej projektu.

Źródło.