Ośrodek Poznań Biznes Partner ma już 8 lat!

Do pełnoletności jeszcze sporo mu brakuje, ale jak na 8-latka ma już spore doświadczenie i sukcesy. Ośrodek Poznań Biznes Partner jest  komórką Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dedykowaną osobom prowadzącym już działalność gospodarczą oraz tym, którzy noszą się z pomysłem na własną firmę.

.
Ośrodek Poznań Biznes Partner ma już 8 lat!

Zadaniem Ośrodka jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP oraz organizowanie współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania i aglomeracji poznańskiej.

W ofercie Ośrodka znajduje się m.in. doradztwo indywidualne i cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.

Za świadczenie ww. usług odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - pełniący rolę doradców pierwszego kontaktu oraz stale współpracujący z Ośrodkiem specjalistyczni doradcy.

Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek Poznań Biznes Partner są bezpłatne.

Policzyliśmy co wydarzyło się od 2012 roku czyli w ciągu 8 lat działalności Ośrodka:

Gościnne progi Ośrodka przyjęły 28 tys. osób, w tym prawie 3 tys. studentów i uczniów.

W tym okresie Ośrodek zorganizował ponad 600 szkoleń i warsztatów na temat praw i obowiązków przedsiębiorców, jak również zagadnień dotyczących rozwoju własnej firmy. Nasi mentorzy przeprowadzili setki godzin doradztwa indywidualnego m.in. z zakresu prawa, podatków czy biznesplanu.

W roku 2020 nie zwalniamy tempa i serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Do zobaczenia!