Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2019r

Urząd Miasta Poznania przypomina, że 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

.
komunikat

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania  przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za rok 2019 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

49 1020 4027 0000 1602 1262 0797

Przydatne informacje.

Przypominamy, że Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieści się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu.

W wydziale obowiązuje system kolejkowy, bilety wydawane są w poniedziałki do 16.45., a w pozostałe dni do 15.15.