Pracownicze plany kapitałowe - poznaj nowe obowiązki pracodawców

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Urząd Miasta w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe - poznaj nowe obowiązki pracodawców".

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Termin: 12 grudnia 2019 r., godz. 9:00 - 16:00

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter) w Poznaniu

Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, pracowników działów kadr, przedsiębiorców działających w różnych branżach w zakresie uzyskania najistotniejszej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o zmieniających się przepisach.

Celem szkolenia jest omówienie nowej instytucji - Pracowniczych Planów Kapitałowych zarówno z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracownika. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prawnik - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Niekwestionowany specjalista prawa pracy. Specjalizuje się także w tematyce ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. W ramach świadczonych usług wdraża RODO w przedsiębiorstwach, jak również bardzo często wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowy plan szkolenia dostępny w załączniku.

Załączniki