Prawo Zamówień Publicznych - praktyczny przewodnik w świetle obowiązujących przepisów

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, pragniezaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: Prawo Zamówień Publicznych - praktyczny przewodnik w świetle obowiązujących przepisów.

PZP Konsorcjum
PZP Konsorcjum

Termin: 28.10.2019 r., godz. 8:00 - 16:30

Miejsce: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Organizatorzy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do zarejestrowanych firm, zwłaszcza młodych stażem, których okres bytności na rynku nie przekracza 3 lat, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

Program:

I. Wprowadzenie - zestawienie przepisów obowiązujących w systemie PZP.

II. Źródła informacji o przetargach.

III. Tryby udzielania zamówienia.

IV. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w PZP.

V. Przedmiot zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

VII. Dokumenty obligatoryjne.

VIII. Zasady stawiania warunków podmiotowych.

IX. Zamówienia publiczne a podwykonawcy.

X. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XII. Środki ochrony prawnej.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową  (karta zgłoszeniowa w załączeniu): zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje pod numerem telefonu (61) 859 35 26.

Kontakt: (61) 859 35 26

Emailzgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Załączniki