Profil zaufany

Przypominamy, że w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania mieści się punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.

.
profil zaufany

Co trzeba zrobić:

  • wejść na stronę epuap
  • założyć konto
  • wypełnić wniosek
  • przyjść do Wydziału, gdzie wniosek zostanie potwierdzony

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg, dokonanie wszelkich czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób - dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP  (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się w ciągu 14 dni do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób - dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.