Projekt "3 x Środowisko"

Ekologia w firmie zaczyna się od małych zmian, które dużo znaczą - to myśl przewodnia projektu "3 x Środowisko".

Projekt skierowany do małych i średnich firm pokazuje, że oszczędzając - można chronić środowisko, a ekologia zaczyna się od małych zmian, które dużo znaczą. Mali i średni przedsiębiorcy nie doceniają swojego ogromnego wpływu na środowisko, a przecież w wielości siła - ten sektor to 99% wszystkich firm w naszym kraju. Polska zużywa dwukrotnie więcej zasobów niż jest dostępne na jej terenie. Oszczędzanie zasobów takich jak woda i energia elektryczna jest kluczowe. Projekt "3 x Środowisko" jest odpowiedzią
na potrzeby zarówno środowiska, jak i samych przedsiębiorców.

Środowisko - grafika artykułu
Środowisko

"3 x Środowisko" to trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska:

1) Kampania edukacyjna skierowana do wybranych 500 firm. Podczas warsztatów eksperci wspólnie z pracownikami wypracowują najbardziej optymalne rozwiązania. W 100 firmach prowadzony będzie monitoring zużycia zasobów takich, jak prąd, woda, czy drewno.

2) Kampania informacyjna skierowana do 3000 przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, uświadamiająca im ich wpływ na środowisko i zachęcająca do wdrażania konkretnych rozwiązań.

3) Kampania upowszechniająca skierowana do otoczenia biznesu, instytucji samorządowych i rządowych oraz osób prywatnych. Ma na celu współtworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw proekologicznych.

W ramach projektu realizowane są takie działania, jak:

  • praktyczne warsztaty prowadzone przez specjalistów dla właścicieli i pracowników MŚP;
  • dzielenie się wiedzą poprzez dostęp do bazy dobrych praktyk;
  • dostarczanie specjalistycznych materiałów, jak opracowane na potrzeby projektu informatory branżowe;
  • organizowanie internetowych for przekazu wiedzy (webcastów);
  • doradztwo ekspertów branżowych.

Projekt wspierają eksperci:
- dr inż. Paweł Kurtasz, ekspert projektu z zakresu energii elektrycznej;
- Katarzyna Mojzykiewicz, ekspert projektu z zakresu branży spożywczej;
- Piotr Staszewski, ekspert projektu, Eko-fryzjer.

Ambasadorem projektu jest dziennikarz programów popularnonaukowych Radek Brzózka.
Organizatorami projektu są REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER oraz Związek Rzemiosła Polskiego. 

Więcej informacji o projekcie, kompleksowe porady dla firm i przykłady dobrych praktyk można znaleźć na stronie www.3xSrodowisko.plwww.facebook.com/Ekologia-w-firmie

sieci społecznościowe