Projekt OCWP: Moja firma z pożyczką

Osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje mikropożyczki do kwoty 50.000 zł oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w ramach unijnego projektu "Moja firma z pożyczką".

.
Projekt OCWP: Moja firma z pożyczką

Projekt "Moja firma z pożyczką" jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka będzie mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie) m.in. na cele:

 • inwestycyjne,
 • obrotowe,
 • inwestycyjno-obrotowe

Dla kogo (kto może stać się uczestnikiem projektu i starać się o pożyczkę)

 • osoby pracujące
 • osoby pozostających bez zatrudnienia - zarejestrowanych jako bezrobotni
 • osoby nieaktywne zawodowo tj. osoby w wieku 18-64 lata niezatrudnione, niewykonujących innej pracy zarobkowej m.in. studentów

Osoba przystępująca do projektu:

 • musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na 12 mies.przed zgłoszeniem do projektu
 • zamieszkuje, pracuje lub uczy się na obszarze województwa wielkopolskiego

Parametry pożyczki

 • maksymalna wysokość pożyczki - 50.000 zł
 • maksymalny okres spłaty - 5 lat

Zalety preferencyjnej pożyczki

 • najniższe oprocentowanie w Wielkopolsce - teraz TYLKO 0,5% w skali roku  (oblicz raty pożyczki - symulator spłat)
 • możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki,
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

KONTAKT BIURO W POZNANIU 

tel.: 61 815 49 99

ul. Warszawska 43, pokój 217
61-028 Poznań
e-mail:biuropoznan@ocwp.org.pl

Więcej