Przypominamy o III racie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Poznania przypominamy, że 30 września 2019 r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

. - grafika artykułu
komunikat

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. 

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacać na konto PKO BP S.A.

49 1020 4027 0000 1602 1262 0797

Informujemy również, że w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą, najbliższa placówka bankowa znajduje się obok Galerii Dębiec.

sieci społecznościowe