Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

Urząd Miasta Poznania oraz  PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Rozliczenia
Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym).

2. Porównanie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

3. Podatek od towarów i usług (podatek VAT).

4. Obrót ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

5. Ewidencje podatkowe:

  • księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja zryczłtowanego podatku dochodowego,
  • rejestry zakupów i sprzedaży VAT,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • listy płac.

6. Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących.

7. Podstawowe zasady sporządzania umów

8. Rozliczanie wydatków na zakup i eksploatację samochodu w firmie.

9. Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy).

10. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach finansowo-księgowych.

11. Zlecanie prowadzenia spraw księgowych do biura rachunkowego. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i korzystania z usług biura rachunkowego?

Termin: 10-11 października 2019 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A

Porwadzący: Magdalena Smoleńska, Krzysztof Budasz

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Załączniki