Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

Poznań Biznes Partner oraz PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne online szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie - grafika artykułu
Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym w zakresie podatku dochodowego).

2. Porównanie form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym zmiany wprowadzone od 2022 r. tzw. "Polskim Ładem".

3. Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - przepisy podatkowe (zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących), zwolnienia i limity, integracja terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online.

4. Podstawowe ewidencje podatkowe i zmiany obowiązujące w tym zakresie od 01.2022 r.:

- księga przychodów i rozchodów (KPiR),

- ewidencja przychodów w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,

- dzienne zestawienie faktur,

- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- zasady prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej (program komputerowy),

- rzetelność i niewadliwość prowadzonych ewidencji,

- ewidencjonowanie przychodów a ewidencja VAT.

5. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy i ustalanie wysokości składek zdrowotnych, różnice między rokiem podatkowym a rokiem "zusowskim" - zmiany wprowadzone od 01.2022 r.

Termin: 27 września - 29 września 2022 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy CLICK meeting. Link zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/rozliczeniafinansowe/

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

sieci społecznościowe