Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: "Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes".

Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes
Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes

Termin: 8-10.10.2019 g. 08:30 - 16:30

Miejsce: Sala Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Ul. 28 czerwca 1956 nr 404 sala C, II piętro

Organizator: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres:izba@pcc.org.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 - 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

I. Kryteria i metody doboru strategicznego klienta

 1.1. Ważność segmentacji rynku

 1.2. Dobór segmentacji rynku względem własnej firmy

II. Strategie marketingowe dostosowane do profilu firmy

 2.1. Dane wejściowe do analiz

 2.2. Analizy potencjału

 2.3. Strategia mikrootoczenia

 2.4. Starategia makrootoczenia

 2.5. Wpływ otoczenia na potencjał firmy

III. Narzędzia kształtowania produktu i ceny

 3.1. Produkt -usługa - towar - czy to jest to samo?

 3.2. Zależność cyklu życia produktu a marktingu- mix

 3.3. Model struktury produktu levitta - analiza motywównabywczych klientów względem Produktów

 3.4. Składowe wpływające na odpowiednią kalkulację ceny

IV. Planowanie kampanii promocyjnej

 4.1. Praktyczne przygotowywanie kampanii promocyjnej - część I

 4.2. Praktyczne przygotowywanie kampanii promocyjnej - część II

V. Zastosowanie elementów modelu canvas

 5.1. Obszary (składowe) modelu canvas

 5.2. Praktyczne ujęcie matrycy - część I

 5.3. Praktyczne ujęcie matrycy - część II

VI. Tożsamość a wizerunek firmy

 6.1. Strategia budowania marki - część I

 6.2. Strategia budowania marki - część II

VII. Praktyczna analiza otoczenia firmy w ujęciu mikro i makr (studium przypadku, analiza własnej Firmy):

 7.1. Analiza PEST

 7.2. 5 Sił Portera

 7.3. Metoda punktowa

VIII. Analiza zasobów firmy (studium przypadku, analiza własnej firmy):

 8.1. Metoda kluczowych czynników sukcesu

IX. Benchmarkng (studium przypadku, analiza własnej firmy):

 9.1. PORÓWNANIE DZIAŁAŃ FIRMY Z LIDERAMI RYNKU

Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.

Obsługa merytoryczna - prowadzenie warsztatów :

Magdalena Robaszkiewicz  

Janetta Sałek 

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. (61) 851 78 48

Załączniki