Szkolenie z prawa autorskiego dla sektora kreatywnego

Miasto Poznań i Kancelaria Adwokacka Maciej Wróbel zapraszają na bezpłatne szkolenie z prawa autorskiego dla sektora kreatywnego.

.
Szkolenie z prawa autorskiego dla sektora kreatywnego

Cele szkolenia:

- uczestnicy szkolenia poznają regulacje z zakresu prawa autorskiego dla sektora kreatywnego i biznesu,

- uczestnicy podniosą swoją świadomości co do ważności prawa autorskiego w prowadzeniu biznesu i dowiedzą się, jak stosować prawo autorskie, w szczególności przy tworzeniu umów,

- uczestnicy po szkoleniu zdobędą wiedzę, jak bezpiecznie dysponować prawami autorskimi (umowa licencji a przeniesienia praw autorskich), jak chronić swoją twórczość, jak uniknąć oskarżeń o plagiat.

Termin: 19 listopada 2019r., godz. 17:00 - 20:00 

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Program:

1. Co to jest utwór, czyli przedmiot prawa autorskiego,

2. Elementy twórcze utworu, czyli co jest chronione,

3. Kim jest twórca i jakie przysługują mu uprawnienia, czyli podmiot prawa autorskiego,

4. Autorskie prawa osobiste a majątkowe - jaka jest różnica,

5. Czym jest plagiat? Utwór inspirowany a utwór zależny,

6. praca wspólna, czyli utwór współautorski a utwór połączony,

7. Legalne korzystanie z cudzej twórczości - cytat i dozwolony użytek,

8. Umowy prawnoautorskie:

a) charakterystyka umów,

b) przeniesienie praw autorskich,

c) udzielenie licencji i rodzaje licencji,

d) jak wskazać pola eksploatacji,

e) co się bardziej opłaca - licencja czy przeniesienie praw,

f) jak uregulować kwestię wynagrodzenia w umowie prawnoautorskiej,

g) niezbędne elementy umowy,

h) najczęstsze błędy w umowach,

- jakie roszczenia przysługują za naruszenie praw autorskich - odpowiedzialność karna i cywilna,

- Dodatkowo: czym jest logo, jak i czy warto je chronić.

Prowadzący: adwokat Maciej Wróbel - specjalista i ekspert z zakresu prawa autorskiego, cywilnego, gospodarczego. Bogate doświadczenie zdobył obsługując duże podmioty gospodarcze w Poznaniu i Warszawie, m.in. największe banki i firmy ubezpieczeniowe.

Zapewnia obsługę prawną, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów prawnoautorskich, przy produkcjach filmowych, międzynarodowych wystawach oraz festiwalach. Doradza podmiotom gospodarczym z sektora kreatywnego w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. 

Autor wielu publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego i prawa autorskiego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego i prawa ubezpieczeń. 

Właściciel Kancelarii mwkancelaria.pl

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki