Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił kolejny lokal dla beneficjentów programu Zaułek Rzemiosła

Program Zaułek Rzemiosła jest koordynowany przez Miasta Poznania i powstał, aby wspierać proces rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów Poznania. Celem programu jest również promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczym.

.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił kolejny lokal dla beneficjentów programu Zaułek Rzemiosła

Zaułek Rzemiosła jest realizowany w partnerstwie przez następujące instytucje :

  • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
  • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
  • Urząd Miasta Poznania

Każda  z wymienionych instytucji podjęła się realizacji  konkretnych działań w ramach programu  i konsekwentnie je wypełnia. I tak Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych typuje lokale użytkowe w ramach zasobów miejskich oraz podpisuje umowy z 50 procentową bonifikatą dla rzemieślników.

Obecnie dostępny jest dla beneficjentów programu lokal użytkowy przy ul. Szewskiej 14 o powierzchni 53,70 m2. Szczegółowe informacje dotyczące najmu lokalu dostępne są na stronie internetowej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

Natomiast partner Wielkopolska Izba Rzemieślnicza poszukuje i kwalifikuje rzemieślników zrzeszonych w cechach lub też niezrzeszonych.

Urzędy pracy  powiatowy oraz wojewódzki nie tylko kwalifikują odpowiednich bezrobotnych, ale także szkolą oraz udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla przyszłych rzemieślników.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania czuwa nad sprawnym przepływem informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami oraz opiekuje się uczestnikami programu organizując dla nich szkolenia, doradztwo, networking oraz udział w wybranych imprezach promujących artystów i rzemieślników.

Od 2019 r. coraz większą popularnością szczególnie wśród mieszkańcow Poznania cieszą się warsztaty organizowane w zakładach rzemieślniczych.  Dotychczas takie warsztaty odbyły się w pracowniach rzemieślniczych w okolicy Starego Rynku oraz przy ul. Garbary w piekarni i cukierni La Petite Patisserie, w zakładzie krawieckim Warsztat Pracy, w  pracowni fotografii portretowej Manufaktura Obrazów. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty ceramiki artystycznej ponownie dla seniorów w firmie Bakcyl na Łazarzu a dla dzieci z pobliskich szkół w cukierni Weber na Wildzie.

Planowane są również spotkania w zakładzie malarstwa portretowego Fizjonomia oraz w zakładzie szewskim i u zegarmistrza.  

Wszystkie organizacje i szkoły zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 878 4778 lub mailowo: honorata_wedzikowska@um.poznan.pl

Szczegółowe informacje o programie Zaułek Rzemiosła oraz wykaz aktualnie dostępnych lokali użytkowych można odszukać na stronie Miasta Poznania a także na stronach internetowych partnerów programu oraz na facebook.com/zaulekrzemiosła.